Program Infaq

Zakat Jadikan Mustahik Berdaya

Terkumpul Rp 0
0 Donatur
Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Dhuafa (LAZ RYDHA) adalah Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya dengan tujuan menyayangi yatim, memberdayakan dhuafa dan mencetak insan sukses mulia. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”Dana Zakat amanah donatur di implementasikan dalam 5 program utama yaitu Pendidikan, ekonomi, Kesehatan, kemanusian dan dakwah. Seperti Firman Allah dalam Qur’an yang bersabda dalam At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Sahabat Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, dengan zakat kita juga memebersih harta yang kita punya dengan memberikannya kepada yang berhak. Dengan menunaikan zakat insya Allah, semoga Allah bukakan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Informasi & Konfirmasi: WhatsApp : 081 7777 002

Belum ada laporan

Donatur (0)
Urutkan:
Waktu
Nama
Nominal